Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

zakonska regulativa

Energetski zakoni

1. Zakon o energiji

2. Zakon o tržištu električne energije

3. Zakon o tržištu plina

4. Zakon o tržištu toplinske energije

5. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

6. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

7. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

8. Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakonodavstvo EU

Energetski pravilnici