Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Reference – 2021

Tijekom 2021. godine organizirali smo pripremne seminare za polaganje stručnih ispita za slijedeća energetska zanimanja:

KBC Rijeka

 • Strojar kotlovskog postrojenja

Hotel Miramar Opatija

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Športska zajednica grada Ogulina

 • Ložač centralnog grijanja

Sveučilište u Rijeci

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Hrvatske šume Zagreb

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Toplane d.o.o. Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Grad Mali Lošinj

 • Ložač centralnog grijanja

Obrtnička škola Opatija

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Učenički dom Kvarner Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

DVD Brinje

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Dom za starije Gospić

 • Ložač centralnog grijanja

Pilana Krasno

 • Rukovatelj centralnog grijanja

PEVEX Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Osnovna škola Čabar

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Centar za socijalnu skrb Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Hrvatske šume, Šumarija Plaški

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Pučko učilište Ogulin

 • Ložač centralnog grijanja

Bohemian j.d.o.o. Umag

 • Uklopničar u industriji

ELPUT d.o.o. Pula

 • Uklopničar u industriji

Dječji vrtić Opatija

 • Ložač centralnog grijanja

HŽ Infrastruktura

 • Uklopničar u industriji

PIK Rijeka

 • Strojar kompresorskih stanica
 • Strojar kotlovskog postrojenja

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

 • Ložač centralnog grijanja

Studentski centar Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Učenički dom Podmurvice Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Dom za starije Kantrida

 • Strojar kotlovskog postrojenja

Osnovna škola Drago Gervais Jurdani

 • Ložač centralnog grijanja

Thalassotherapia Crikvenica

 • Rukovatelj centralnog grijanja

SIPRO d.o.o. Umag

 • Strojar kotla

Komunalno društvo Kostrena

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Poliklinika OXY Crikvenica

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

Ekonomska škola Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Osnovna škola Vrbovsko

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Graditeljska škola Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Salezijanska gimnazija Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Hrvatske autoceste

 • Ložač centralnog grijanja

HŽ Infrastruktura

 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu

Prosigur d.o.o. Rijeka

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

Osnovna škola Delnice

 • Ložač centralnog grijanja

Osnovna škola Fužine

 • Ložač centralnog grijanja

KBC Rijeka

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

INA Vatrogasni servisi (za Rafineriju nafte Rijeka-Urinj)

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova