Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Reference – 2018

Tijekom 2018. godine organizirali smo pripremne seminare za polaganje stručnih ispita za slijedeća energetska zanimanja:

ISTRA d.d. Pula

 • Strojar kotla

MIRNA d.d. Rovinj

 • Strojar kotlovskog postrojenja

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

 • Strojar crpnih stanica
 • Uklopničar u industriji

SPAR HRVATSKA d.o.o.

 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Rukovatelj klimatizacije i prozračivanja

Grand hotel Palace Opatija

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Sveučilište u Rijeci (kampus)

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Termoelektrana Plomin

 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Rukovatelj pripreme vode
 • Vođa bloka termoelektrane

Ženski učenički dom Marije K. Kozulić Rijeka

 • Ložač – rukovatelj kotlom

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (za Grand hotel Bonavia Rijeka)

 • Rukovatelj centralnog grijanja

Brodogradilište 3.MAJ Rijeka

 • Strojar kotlovskog postrojenja

Dom za starije „Kantrida“ Rijeka

 • Strojar kotlovskog postrojenja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Regionalni ured Rijeka

 • Ložač centralnog grijanja

Dom za starije osobe Novigrad

 • Strojar kotla

Cresanka d.d. Cres

 • Strojar kotla

Orada – Adriatic d.o.o. Cres

 • Ložač centralnog grijanja

Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar

 • Ložač centralnog grijanja

Gržinić d.o.o. Klana

 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

Termoelektrana Rijeka

 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Rukovatelj pripreme vode
 • Strojar crpne stanice
 • Strojar parnih turbina
 • Vođa bloka termoelektrane

Tvornica cementa Pula

 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji

Brodogradilište 3. MAJRijeka

 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice

PIK d.d.Rijeka

 • Strojar kotlovskog postrojenja

Komunalacd.o.o. zavod za opskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice

 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji

Zatvor u Rijeci

 • Ložač centralnog grijanja

Intereuropad.o.o. Zagreb

 • Ložač centralnog grijanja

SITIM – Tehnička rješanja I servisi Zagreb

 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji