Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Reference – 2013

Tijekom 2013. godine organizirali smo pripremne seminare za polaganje stručnih ispita za slijedeća energetska zanimanja:

Termoelektrana Rijeka

 • Strojar crpne stanice
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar parne turbine

Termoelektrana Plomin

 • Vođa bloka termoelektrane
 • Rukovatelj pripremom vode

Hidroelektrana Rijeka

 • Vođa smjene hidroelektrane
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Strojar hidroturbine

Hidroelektrana Vinodol

 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu

INA Rafinerija nafte Rijeka

 • Uklopničar u industriji

Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija

 • Rukovatelj posudama tehničkih plinova
 • Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije

FINA Regionalni centar Rijeka

 • Rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije