Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.
Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja SE PGŽ organizira pripremne tečajeve.
Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Područna ispitna komisija za provjeru znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima Rijeka .

U TIJEKU UPISI NA TEČAJ ZA DOLJE NAVEDENA ZANIMANJA
 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijanja
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti na kontakt :

Tajnica Područne ispitne komisije Rijeka i Tajnica SE PGŽ:
Rozita Kuzma
Kontakt broj: 099/613-6192
e- mail: rozita.kuzma@seh.hr
VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske – vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit – ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.

Dana 26.10.2019. članovi SE PGŽ Rijeka posjetili u sklopu stručne ekskurzije strojarnicu hidroelektrane Varaždin gdje su se upoznali sa radom te elektrane i njenim najvažnijim dijelovima (u strojarnici su instalirana dva vertikala hidroagregata pokretana Kaplanovim turbinama pojedinačne snage 45 MW).

Zahvaljujemo zaposlenicima HEP-PROIZVODNJE d.o.o. i članovima DE Varaždin na gostoprimstvu.

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Stručni ispiti propisani Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima provode se u redovitim i izvanrednim rokovima.
Točni termini ispitnih rokova određuju se temeljem pristiglih prijava.

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 30 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozita.kuzma@seh.hr
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Vrijeme za informacije:
od ponedeljka do petka
kontakt: 099 613 6192

INFORMACIJA O PROCEDURI IZDAVANJA PRESLIKE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ENERGETSKA ZANIMANJA U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

 • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje,
 • godinu rođenja,
 • godina rođenja,
 • OIB,
 • adresu stanovanja,
 • cjelovit naziv zanimanja,
 • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja,
 • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja

Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

“Ministarstvo gospodarstva Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) 03.02.2015. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) od 23.02.2015.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_20_427.html)”

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

1. Sisački energetski dan

Dana 19.10.2017. članovi SE PGŽ Rijeka sudjelovali su na 1. Sisačkom energetskom danu u organizaciji SEH-a i Društva energetičara Sisak. Nakon zanimljivih predavanja iz raznih područja energetike uslijedo je stručni obilazak dijelova postrojenja novog bloka C termoelektrane-toplane Sisak. Zahvaljujemo članovima DE Sisak na organizaciji i gostoprimstvu.

2. SISAČKI ENERGETSKI DAN

Dana 18.10.2018. članovi SE PGŽ Rijeka sudjelovali su na 2. Sisačkom energetskom  danu u organizaciji SEH-a i Društva energetičara Sisak.
Zahvaljujemo članovima DE Sisak na uspješnoj organizaciji i gostoprimstvu.

3. SISAČKI ENERGETSKI DAN

Dana 17.10.2019. članovi SE PGŽ Rijeka sudjelovali su na 3. Sisačkom energetskom danu u organizaciji SEH-a i Društva energetičara Sisak.
Zahvaljujemo članovima DE Sisak na uspješnoj organizaciji i gostoprimstvu.

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske