Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja
¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

ISPITU MOGU PRISTUPITI

Ispitu mogu pristupiti kandidati prema poimeničnom popisu u prilogu. Ukoliko je netko od kandidata s popisa spriječen pristupiti ispitu iz opravdanih razloga molimo da se javi u Savez energetičara Primorsko-goranske županije Rijeka radi definiranja konačnog popisa za ispit. Svi kandidati odnosno njihovi poslodavci trebaju najkasnije do datuma održavanja ispita uplatiti naknadu za ispit prema Ministarstvu gospodarstva i prema Savezu energetičara Hrvatske Zagreb kao Izvoditelju.
Ažurirani poimenični popisi kandidata s točnim vremenom pristupanja ispitu objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije ispita.

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 45 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozitakuzma@yahoo.com
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Radno vrijeme za informacije:
pon. – čet.: od 1600 do 1700
kontakt telefon/fax: 051/324-173

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna

Ministarstvo gospodarstva donijelo je rješenje u svezi novih nižih cijena polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo polaganje: 600,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita, periodički stručni ispit i popravak periodičkog stručnog ispita: 350,00 kn

Navedeni iznosi uplaćuju se u Državni proračun prema slijedećem:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Savez energetičara Hrvatske donio je odluku o nižim iznosima za troškove organizacije i provođenja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo i povremeno polaganje: 260,00 kn + PDV: ukupno 325,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita i popravak povremenog stručnog ispita: 160,00 kn + PDV: ukupno 200,00 kn

Obavještavamo Vas da se očekuje donošenje novog Rješenja Ministarstva gospodarstva u svezi novih nižih cijene koštanja polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja i to:

 • Naknade za polaganje prvog stručnog ispita, naknade za polaganje periodičkog stručnog ispita, naknade popravka prvog stručnog ispita i naknade popravka periodičkog stručnog ispita. Sve se navedene naknada ubuduće trebaju uplatiti u Državni proračun prije početka polaganje stručnog ispita.
 • Dodijeljen je novi IBAN Državnoga proračuna kao i sukladno tome novi poziv na broj.
  Stoga Vas obavještavamo da do daljnjega nije moguća uplata u Državni proračun radi polaganja
  stručnih ispita za energetska zanimanja.
  Uplate naknade za stručne ispite u Državni proračun biti će moguća tek nakon donošenja novog rješenja Ministarstva gospodarstva.

NOVO:
Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita.

Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Informacija o iznosu naknade za troškove postupka priznavanje Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Ovo Rješenje Ministra gospodarstva (KLASA: 310-02/09-01/115 i URBROJ:526-04-01-01-02/3-15-70) stupilo je na snagu danom donošenja 20.svibnja 2015.g.

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske