Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.
Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja SE PGŽ organizira pripremne tečajeve.
Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, Područna ispitna komisija za provjeru znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima Rijeka .

Tečaj će započeti početkom svibnja 2019. godine.

UPISI ZA TEČAJ ZA DOLJE NAVEDENA ZVANJA SU U TIJEKU.
Tečaj će započeti početkom svibnja 2019. godine.

 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijanja
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti na kontakt :

Tajnica Područne ispitne komisije Rijeka i Tajnica SE PGŽ:
Rozita Kuzma
Kontakt broj: 099/613-6192
e- mail: rozitakuzma@yahoo.com
VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske – vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit – ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA RH 2018 – 24.-26. svibnja 2018.

Pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata Saveza energetičara PGŽ koji će se održati 24. svibnja 2018. godine od 11:00 do 15:00 sati u prostorijama SE PGŽ na adresi Prolaz Marije K. Kozulić 2, Rijeka.

Dani se održavaju u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga RH 2018. a posjetitelji će se moći upoznati s djelatnošću SE PGŽ , pripremama kandidata za polaganje stručnog ispita iz energetskih zvanja, upoznati se sa sadržajem svakog pojedinog zvanja kao i s potrebnim uvjetima za pohađanje tečaja i prijave stručnog ispita.

Veselimo se Vašem dolasku.

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Stručni ispiti propisani Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima provode se u redovitim i izvanrednim rokovima.
Točni termini ispitnih rokova određuju se temeljem pristiglih prijava.

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 30 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozitakuzma@yahoo.com
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Vrijeme za informacije:
od ponedeljka do petka
kontakt: 099 613 6192

OBAVIJEST – NOVI OBRASCI ZA PRIJAVU STRUČNIH ISPITA (28.03.2017.)

Kandidati koji žele polagati stručne ispite za obavljanje poslova upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima mogu prijaviti ispite putem novih obrazaca (izdanje 02/2017).

Prijave za polaganje stručnih ispita su u tijeku.
Termini ispitnih rokova kao i brojevi računa za uplatu biti će objavljeni naknadno.
Dokumentacija za prijavu dostavlja se ispitnoj komisiji te u cijelosti mora biti ispunjena tiskanim slovima na računalu.
Nepotpuno ispunjenu ili nepotpisanu dokumentaciju Ispitna komisija nije dužna uvažiti.

OBAVIJEST O PERIODIČKOJ PROVJERI ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI POSJEDUJU UVJERENJA KOJA SU IZDANA DO 31.12.2009. GODINE

Kako bi temeljem članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) bili u mogućnosti pristupiti periodičkoj provjeri znanja tijekom 2017. godine mole se kandidati da Prijave obvezno dostave tajnici Područne ispitne komisije Rijeka gđi. Roziti Kuzma do 31.12.2016. godine.

Članak 20.

“Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.”

Za dodatna pojašnjenja i upute možete se obratiti osobno gđi. Roziti Kuzma na broj 099/613 6192 ili na mail rozitakuzma@yahoo.com

Postupak izdavanja preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdanog nakon listopada 2010. godine.

Pismenu zamolbu sa podatcima:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • godina rođenja,
 • OIB,
 • zanimanje koje ste položili,
 • datum polaganja stručnog ispita,
 • pri kojoj Područnoj ispitnoj komisiji ste pristupili ispitu

pošaljite na adresu :

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Odjel za energetske sustave

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Uz zamolbu potrebno je dostaviti upravne pristojbe (državni biljezi ili takse)

u iznosu od 20,00 kn po zatraženoj preslici Uvjerenja.

Napominjemo kako je čl.10. i čl.17. Zakona o upravnim pristojbama propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatražene isprave.

“Ministarstvo gospodarstva Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) 03.02.2015. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) od 23.02.2015.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_20_427.html)”

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

1. Sisački energetski dan

Dana 19.10.2017. članovi SE PGŽ Rijeka sudjelovali su na 1. Sisačkom energetskom danu u organizaciji SEH-a i Društva energetičara Sisak. Nakon zanimljivih predavanja iz raznih područja energetike uslijedo je stručni obilazak dijelova postrojenja novog bloka C termoelektrane-toplane Sisak. Zahvaljujemo članovima DE Sisak na organizaciji i gostoprimstvu.

2. SISAČKI ENERGETSKI DAN

Dana 18.10.2018. članovi SE PGŽ Rijeka sudjelovali su na 2. Sisačkom energetskom  danu u organizaciji SEH-a i Društva energetičara Sisak.
Zahvaljujemo članovima DE Sisak na uspješnoj organizaciji i gostoprimstvu.

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske