Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

U rujnu kreću tečajevi za energetska zanimanja

Savez energetičara PGŽ-e u rujnu kreće s tečajevima za Rukovatelja centralnog grijanja , Ložača centralnog grijenja i Rukovatelja posudama stlačenih plinova, za sve informacije možete se obratiti tajnici SE PGŽ gđi. Roziti Kuzma na fiksni broj telefona 051/324-173 od ponedeljka do četvrtka od 1600 do 1700 sati ili na broj mobitela 099/613-6192 .

Postupak izdavanja preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdanog nakon listopada 2010. godine.

Pismenu zamolbu sa podatcima:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • godina rođenja,
 • OIB,
 • zanimanje koje ste položili,
 • datum polaganja stručnog ispita,
 • pri kojoj Područnoj ispitnoj komisiji ste pristupili ispitu

pošaljite na adresu :

Ministarstvo gospodarstva
Ispitna komisija za energetska zvanja
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Uz zamolbu potrebno je dostaviti upravne pristojbe (državni biljezi ili takse)
u iznosu od 20,00 kn po zatraženoj preslici Uvjerenja.
Napominjemo kako je čl.10. i čl.17. Zakona o upravnim pristojbama propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatražene isprave.

“Ministarstvo gospodarstva Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) 03.02.2015. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) od 23.02.2015.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_20_427.html)”

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

ISPITU MOGU PRISTUPITI

Ispitu mogu pristupiti kandidati prema poimeničnom popisu u prilogu. Ukoliko je netko od kandidata s popisa spriječen pristupiti ispitu iz opravdanih razloga molimo da se javi u Savez energetičara Primorsko-goranske županije Rijeka radi definiranja konačnog popisa za ispit. Svi kandidati odnosno njihovi poslodavci trebaju najkasnije do datuma održavanja ispita uplatiti naknadu za ispit prema Ministarstvu gospodarstva i prema Savezu energetičara Hrvatske Zagreb kao Izvoditelju.

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 45 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozitakuzma@yahoo.com
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Radno vrijeme za informacije:
pon. – čet.: od 1600 do 1700
kontakt telefon/fax: 051/324-173

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna

Ministarstvo gospodarstva donijelo je rješenje u svezi novih nižih cijena polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo polaganje: 600,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita, periodički stručni ispit i popravak periodičkog stručnog ispita: 350,00 kn

Navedeni iznosi uplaćuju se u Državni proračun prema slijedećem:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Savez energetičara Hrvatske donio je odluku o nižim iznosima za troškove organizacije i provođenja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo i povremeno polaganje: 260,00 kn + PDV: ukupno 325,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita i popravak povremenog stručnog ispita: 160,00 kn + PDV: ukupno 200,00 kn

NOVO:
Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita.

Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Informacija o iznosu naknade za troškove postupka priznavanje Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Ovo Rješenje Ministra gospodarstva (KLASA: 310-02/09-01/115 i URBROJ:526-04-01-01-02/3-15-70) stupilo je na snagu danom donošenja 20.svibnja 2015.g.

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske