Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

LJETNA STANKA ISPITNE KOMISIJE RIJEKA

Slijedeći ispitni rok za polaganje stručnih ispita za energetska zanimanja Ispitna komisija Rijeka održati će u listopadu 2014.

ISPITU MOGU PRISTUPITI

Ispitu mogu pristupiti kandidati prema poimeničnom popisu u prilogu. Ukoliko je netko od kandidata s popisa spriječen pristupiti ispitu iz opravdanih razloga molimo da se javi u Savez energetičara Primorsko-goranske županije Rijeka radi definiranja konačnog popisa za ispit. Svi kandidati odnosno njihovi poslodavci trebaju najkasnije do datuma održavanja ispita uplatiti naknadu za ispit prema Ministarstvu gospodarstva i prema Savezu energetičara Hrvatske Zagreb kao Izvoditelju.
Ažurirani poimenični popisi kandidata s točnim vremenom pristupanja ispitu objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije ispita.

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 45 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Alka Volarić
Adresa tajništva: Osječka 50, 51000 Rijeka
Mobitel: 091/ 51 85 217

Povremeni stručni ispiti

Temeljem Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima („Narodne novine“, broj 70/2010 i 50/2011) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja. Budući da je Pravilnik stupio na snagu 17. 06.2010 godine prema članku 52 Pravilnika rokovi za ponovnu provjeru znanja su slijedeći:
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Temeljem članka 54.Pravilnika rok za polaganje stručnih ispita za sva NOVA zanimanja iz Pravilnika je 17.6.2013.
Također temeljem članka 52.a sva STARA zanimanja prevesti će se u NOVA zanimanja iz Pravilnika kako slijedi:
Temeljem članka 52.a
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih ili plinskih turbina, strojara hidroturbina i strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanje energetskim postrojenjem za proizvodnju električne energije, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za………
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske