Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

Promjena logo znaka

Obavještavaju se kandidati koji žele prijaviti stručni ispit iz energetskih zvanja da je u postupku promjena logo znaka na svim dokumentima za pripremu i prijavu ispita te će se nakon postavljanja navedenih novih dokumenata na naše mrežne stranice, isti moći koristiti za pripremu polaganja ispita.

OBAVIJEST O PERIODIČKOJ PROVJERI ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI POSJEDUJU UVJERENJA KOJA SU IZDANA DO 31.12.2009. GODINE

Kako bi temeljem članka 20. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) bili u mogućnosti pristupiti periodičkoj provjeri znanja tijekom 2017. godine mole se kandidati da Prijave obvezno dostave tajnici Područne ispitne komisije Rijeka gđi. Roziti Kuzma do 31.12.2016. godine.

Članak 20.

“Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.”

Za dodatna pojašnjenja i upute možete se obratiti osobno gđi. Roziti Kuzma na broj 099/613 6192 ili na mail rozitakuzma@yahoo.com

Zaprimamo PRIJAVE ZA TEČAJ ZA ENERGETSKA ZVANJA:

 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijnaja
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Stručni ispiti propisani Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima provode se u redovitim i izvanrednim rokovima.
Točni termini ispitnih rokova određuju se temeljem pristiglih prijava.
O terminu prvog slijedećeg ispitnog roka biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 30 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozitakuzma@yahoo.com
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Radno vrijeme za informacije:
pon. – čet.: od 1330 do 1430
kontakt telefon/fax: 051/324-173

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.
Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja SE PGŽ organizira pripremne tečajeve.
Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva RH , Područna ispitna komisija za provjeru znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima Rijeka .
Tečajevi se organiziraju za sva energetska zvanja prema upitu, a redovito održavamo tečajeve za zvanja :

 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijnaja
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Punitelj motornih vozila ukapljneim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskoh postrojenja u industriji

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti na kontakt :

Tajnica Područne ispitne komisije Rijeka i Tajnica SE PGŽ:
Rozita Kuzma
Kontakt broj: 099/613-6192
e- mail: rozitakuzma@yahoo.com

Postupak izdavanja preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdanog nakon listopada 2010. godine.

Pismenu zamolbu sa podatcima:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • godina rođenja,
 • OIB,
 • zanimanje koje ste položili,
 • datum polaganja stručnog ispita,
 • pri kojoj Područnoj ispitnoj komisiji ste pristupili ispitu

pošaljite na adresu :

Ministarstvo gospodarstva

Ispitna komisija za energetska zvanja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Uz zamolbu potrebno je dostaviti upravne pristojbe (državni biljezi ili takse)

u iznosu od 20,00 kn po zatraženoj preslici Uvjerenja.

Napominjemo kako je čl.10. i čl.17. Zakona o upravnim pristojbama propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatražene isprave.

“Ministarstvo gospodarstva Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) 03.02.2015. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) od 23.02.2015.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_20_427.html)”

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

POZIV NA DANE OTVORENIH VRATA UDRUGA

Povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata udruga pozivamo Vas dana 23.Svibnja 2016. od 13:00 do 19:00 sati te 24.Svibnja 2016. i 25.Svibnja 2016. od 10:00 do 15:00 sati u naš prostor na adresi Prolaz Marije K. Kozulić 2 ( poslovna zgrada Zagrad) u Rijeci sa željom da Vas upoznamo sa djelatnostima i trenutnim aktivnostima Savez energetičara Primorsko – goranske županije, potrebnim uvjetima za polaganje Stručnog ispita za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima, profesionalnim nazivima za poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima te radnim zadacima na tim poslovima kao i Programom priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima .
Manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a naš Savez se prvi puta prijavljuje na ovaj događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici.
Veselimo se Vašem dolasku !

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske